خلع سلاح مأموران ژاندارمری توسط عناصر حزب دموکرات

شهریور 1358
612
تاریخ: 1358/06/06

شهر: Baneh, Iran

افراد مسلح حزب منحلۀ دمکرات، مأموران ژاندارمری بانه را خلع سلاح کرده، از شهر اخراج کردند.

 

شهر
ایران، کردستان، بانه
تاریخ واقعه
1979-08-28
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
حزب دموکرات کردستان
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص144
آدرس
Baneh
Kurdistan Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25