سرقت سلاح و مهمات توسط عناصر مسلح ضدانقلاب در ارومیه

شهریور 1358
303030
تاریخ: 1358/06/27

شهر: Urmia, Iran

عناصر مسلح ضدانقلاب از محل استقرار مهمات لشکر ۶۴ ارومیه، ۱۰ تانک و ۱۸ عراده توپ و ۸ خمپاره‌انداز ۱۰۶میلی‌متری و تعدادی سلاح سبک و سنگین به سرقت بردند.

 

شهر
ایران، آذربایجان غربی، ارومیه
تاریخ واقعه
1979-09-18
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۱۰ تانک و ۱۸ عراده توپ و ۸ خمپاره‌انداز ۱۰۶میلی‌متری و تعدادی سلاح سبک و سنگین
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص165
آدرس
Urmia
West Azerbaijan Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25