کشف سلاح از داخل یک خودرو توسط پاسداران انقلاب اسلامی اراک

شهریور 1358
781
تاریخ: 1358/06/27

شهر: Arak, Iran

پاسداران کمیتۀ انقلاب اسلامی سنجان اراک از ۲ سرنشین ۱ خودرو، ۳ قبضه ژ۳ و ۸۰ فشنگ کشف کردند.

 

شهر
ایران، مرکزی، اراک
تاریخ واقعه
1979-09-18
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۳ قبضه ژ۳ و ۸۰ فشنگ
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص165
آدرس
Senejan, Arak
Markazi Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25