کشف سلاح توسط مأموران ژاندارمری گرگان

شهریور 1358
303030
تاریخ: 1358/06/05

شهر: Gorgan, Iran

مأموران ژاندارمری گرگان از چند فرد مسلح، تعدادی اسلحه از قبیل کلت و تفنگ دولول کمرشکن و تک‌لول ساچمه‌ای و تعداد زیادی فشنگ به دست آوردند.

 

شهر
ایران، گلستان، گرگان
تاریخ واقعه
1979-08-27
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
کلت و تفنگ دولول کمرشکن و تک‌لول ساچمه‌ای و تعداد زیادی فشنگ
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص143
آدرس
Gorgan
Golestan Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25