سرقت مسلحانه عناصر حزب دموکرات از مخازن مهاباد

شهریور 1358
590
تاریخ: 1358/06/04

شهر: Mahabad, Iran

عناصر حزب منحلۀ دمکرات، ۲۰۰۰ حلب بنزین و ۱۰۰۰ لیتر گازوئیل و ۱۰۰ بشکۀ نفت گازوئیل را از مخازن مهاباد به سرقت بردند.

 

شهر
ایران، آذربایجان غربی، مهاباد
تاریخ واقعه
1979-08-26
نوع عملیات تروریستی
سرقت مسلحانه
گروهک تروریستی
حزب دموکرات کردستان
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
سرقت ۲۰۰۰ حلب بنزین و ۱۰۰۰ لیتر گازوئیل و ۱۰۰ بشکۀ نفت گازوئیل
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص141
آدرس
Mahabad
West Azerbaijan Province, Iran