سرقت مسلحانه عناصر حزب دموکرات از مخازن مهاباد

شهریور 1358
590
تاریخ: 1358/06/04

شهر: Mahabad, Iran

عناصر حزب منحلۀ دمکرات، ۲۰۰۰ حلب بنزین و ۱۰۰۰ لیتر گازوئیل و ۱۰۰ بشکۀ نفت گازوئیل را از مخازن مهاباد به سرقت بردند.

 

شهر
ایران، آذربایجان غربی، مهاباد
تاریخ واقعه
1979-08-26
نوع عملیات تروریستی
سرقت مسلحانه
گروهک تروریستی
حزب دموکرات کردستان
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
سرقت ۲۰۰۰ حلب بنزین و ۱۰۰۰ لیتر گازوئیل و ۱۰۰ بشکۀ نفت گازوئیل
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص141
آدرس
Mahabad
West Azerbaijan Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25