درگیری مسلحانه عناصر ضدانقلاب با مأموران ژاندارمری الشتر لرستان

شهریور 1358
581
تاریخ: 1358/06/04

شهر: Aleshtar, Iran

۲ نفر از عناصر ضدانقلاب در الشتر به هنگام خرید و فروش اسلحه دستگیر شدند. این افراد در جریان دستگیری، تیراندازی کردند که در نتیجه ۲ نفر از مأموران ژاندارمری مجروح شدند. مأموران پاسگاه ژاندارمری الشتر از این افراد ۱ قبضه سلاح کمری با ۶ فشنگ و ۱ قبضه سلاح شکاری با ۱۲ فشنگ به دست آوردند.

 

شهر
ایران، لرستان، الشتر
تاریخ واقعه
1979-08-26
نوع عملیات تروریستی
درگیری مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۱ قبضه سلاح کمری با ۶ فشنگ و ۱ قبضه سلاح شکاری با ۱۲ فشنگ
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
2
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص140
آدرس
Aleshtar
Lorestan Province, Iran
مهر 1359
5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25