انفجار 2 بمب صوتی دست ساز در اهواز

سال 1398
00121213
تاریخ: 1398/08/07

دو بمب صوتی دست‌ساز در منطقه «چهارراه زند» و دیگری در منطقه «ملی‌راه» شهر اهواز استان خوزستان منفجر شد که انفجار اول در حدود ساعت ۲۱:۲۰ و انفجار دوم حدود یک ربع بعد از آن رخ داد. این انفجارها خسارتی در پی نداشتند و بمب‌ها نیز در کنار خودروها در خیابان جاگذاری شده بودند

 

شهر
اهواز
تاریخ واقعه
1398/08/07
نوع عملیات تروریستی
بمب گذاری
نوع سلاح
بمب صوتی
خسارات مالی
شکستن شیشه منازل
منبع
گزارش سال تروریسم در جمهوری اسلامی ایران؛ 1398
مهر 1359
2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25