دستگیری سه تیم تروریستی در منطقه غرب کشور

سال 1397
vazir-etelaat
تاریخ: 1397/12/16

محمود علوی وزیر اطلاعات در آستارا گفت طی چند روز گذشته سه تیم تروریستی در منطقه غرب شناسایی و دستگیر شدند. او گفت این تیم ها با هدف ایجاد ناامنی و انجام اقدامات ضد امنیتی فعالیت می کردند که شناسایی شدند.

 

شهر
آستارا
تاریخ واقعه
1397/12/16
منبع
tabnak.ir/003hsO
مهر 1359
2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25