پخش فیلم صحبتهای ابوالحسن بیاتی اسیر ایرانی در سوریه

سال 1397
13970729000303_Test_PhotoN
تاریخ: 1397/07/29

گروه تروریستی تحریر الشام فیلمی از "ابوالحسن بیاتی" پاسداری که خرداد سال 1396 در درگیری های جنوب حلب مفقود شده بود و گمان می رفت که شهید شده است منتشر کرد. در این فیلم بیاتی از سردار سلیمانی می خواهد تا برای ازادی او کمک کند.

 

شهر
حلب، سوریه
تاریخ واقعه
1397/07/29
گروهک تروریستی
تحریر الشام
منبع
هابیلیان
مهر 1359
2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25