سی‌وسه قبضه جنگ‌افزار غیرمجاز از مناطق مختلف آذربایجان غربی جمع‌آوری شد

آذر 1359
30azar59_1
تاریخ: 1359/09/30 00:00

در چند روز اخیر، ۳۳ قبضه جنگ‌افزار غیرمجاز شامل ۱۴ قبضه تفنگ برنو، ۶ قبضه ژ۳، ۳ قبضه کمری، ۱ قبضه تفنگ انگلیسی، ۲ قبضه ام۱، ۷ قبضه تفنگ شکاری، همراه با ۱ قبضه سرنیزه و ۱۲ فشنگ از مناطق مختلف آذربایجان غربی جمع‌آوری شد.

 

شهر
ایران، آذربایجان غربی
تاریخ واقعه
1359/09/30
نوع عملیات تروریستی
کشف سلاح
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۱۴ قبضه تفنگ برنو، ۶ قبضه ژ۳، ۳ قبضه کمری، ۱ قبضه تفنگ انگلیسی، ۲ قبضه ام۱، ۷ قبضه تفنگ شکاری، همراه با ۱ قبضه سرنیزه و ۱۲ فشنگ
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
west azarbaijan