قبضه جنگ‌افزار غیرمجاز در منطقه ارومیه جمع‌آوری شد

آذر 1359
11azar59_1
تاریخ: 1359/09/11 00:00

مأموران ستون عملیاتی منطقۀ صومای برادوست مستقر در اشکه‌سو از توابع ارومیه، ۴۶ قبضه جنگ‌افزار غیرمجاز از منطقه جمع‌آوری کردند. این سلاح‌ها عبارت‌اند از: ۱۹ قبضه برنو، ۷ قبضه ام۱، ۶ قبضه ژ۳، ۵ قبضه پاراشوت، ۱ قبضه یوزی، ۱ قبضه کلت ۴۵، ۲ قبضه تفنگ پنج‌تیر انگلیسی، ۲ قبضه تفنگ معروف به طیاره‌شکن، ۱ قبضه تفنگ انگلیسی، ۱ قبضه تفنگ یازده‌خور انگلیسی، ۱ قبضه تفنگ تک‌لول و ۱۷۲ فشنگ و ۶ خشاب.

 

شهر
ایران، آذربایجان غربی، ارومیه
تاریخ واقعه
1359/09/11
نوع عملیات تروریستی
کشف سلاح
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۱۹ قبضه برنو، ۷ قبضه ام۱، ۶ قبضه ژ۳، ۵ قبضه پاراشوت، ۱ قبضه یوزی، ۱ قبضه کلت ۴۵، ۲ قبضه تفنگ پنج‌تیر انگلیسی، ۲ قبضه تفنگ معروف به طیاره‌شکن، ۱ قبضه تفنگ انگلیسی، ۱ قبضه تفنگ یازده‌خور انگلیسی، ۱ قبضه تفنگ تک‌لول و ۱۷۲ فشنگ
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
West Azerbaijan Province
Iran