پاسداران مقدار زیادی سلاح‌ و مهمات از ضدانقلاب کشف کردند

بهمن 1359
303030
تاریخ: 1359/11/13 00:00

پاسداران فریدون‌شهر موفق شدند ۷ قبضه سلاح از انواع کلت، ۳ قبضه سلاح ژ۳، ۱ قبضه ام۱، ۱ قبضه برنو کوتاه و ۱۸۹ فشنگ مختلف از ضدانقلاب کشف کنند.

 

شهر
ایران، اصفهان، اصفهان
تاریخ واقعه
1359/11/13
نوع عملیات تروریستی
کشف سلاح
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
قبضه سلاح از انواع کلت، ۳ قبضه سلاح ژ۳، ۱ قبضه ام۱، ۱ قبضه برنو کوتاه و ۱۸۹ فشنگ
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
esfahan
فروردین 1397
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
31