کشف مقادیری سلاح و مهمات از داخل خانه‌ای در جهرم

دی 1358
0000030
تاریخ: 1358/10/22

شهر: Jahrom, Iran

از منزل آموزگاری، ۱ قبضه تفنگ برنو، ۱ قبضه کلت با ۲۵۰ فشنگ و ۱ خشاب، ۲ تیر ژ۳ و... به دست آمد. اعلامیه‌های کمونیستی نیز از وی کشف شد.

 

شهر
ایران، فارس،جهرم
تاریخ واقعه
1358-10-22
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۱ قبضه تفنگ برنو، ۱ قبضه کلت با ۲۵۰ فشنگ و ۱ خشاب، ۲ تیر ژ۳
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص289
آدرس
Jahrom
Fars Province, Iran
فروردین 1397
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
31