ضبط اسناد و مدارک و تجهیزات مرکز ستاد خلق ترکمن توسط پاسداران شهر کلاله گلستان

بهمن 1358
303030
تاریخ: 1358/11/24

شهر: Kalaleh, Iran

در بخش کلاله، پاسداران و ژاندامری مرکز ستاد خلق ترکمن و سنگرهای این محل را تصرف و تمام اسناد و مدارک و تجهیزات این مرکز را ضبط کرده، ۲ نفر از رهبران آن را دستگیر کردند.

 

شهر
ایران، گلستان، کلاله
تاریخ واقعه
1358-11-24
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
حزب خلق ترکمن
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص306
آدرس
Kalaleh
Golestan Province, Iran
فروردین 1397
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
31