دستگیری تعدادی از راهزنان مسلح جاده شهر بابک و یزد توسط پاسداران انقلاب

اسفند 1358
-17
تاریخ: 1358/12/26

شهر: Kerman, Iran

پاسداران انقلاب تعدادی از راهزنان مسلح جادۀ شهر بابک و یزد را دستگیر کردند. از این افراد، ۱ کلت کالیبر ۳۵ با ۳۷ فشنگ کشف شد.

 

شهر
ایران، کرمان
تاریخ واقعه
1358-12-26
نوع عملیات تروریستی
راهبندان و غارت اموال
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۱ کلت کالیبر ۳۵ با ۳۷ فشنگ
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص322
آدرس
Kerman
Province, Iran
فروردین 1397
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
31