انفجار لوله نفت ایستگاه شماره 4آبادان توسط گروهی خرابکار

اسفند 1358
00000076
تاریخ: 1358/12/18

شهر: Abadan, Iran

گروهی خراب‌کار با دیدگاه تجزیه‌طلبانه، لولۀ نفت ایستگاه شمارۀ ۴ آبادان را منفجر کردند که خساراتی فراوانی بر جای گذاشت. این گروه دوره‌های چریکی را در عراق گذرانده‌اند.

 

شهر
ایران، خوزستان، آبادان
تاریخ واقعه
1358-12-18
نوع عملیات تروریستی
خرابکاری
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
بمب
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
انفجار خط لوله نفت
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص317
آدرس
Abadan
Khuzestan Province, Iran
فروردین 1397
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
31