سرقت مسلحانه 2سارق به بانک صادرات شیراز

دی 1358
000066
تاریخ: 1358/10/10

شهر: Shiraz, Iran

پیش از ظهر، ۲ سارق مسلح به بانک صادرات شعبۀ ترمینال شیراز حمله کردند و موجودی آن را به سرقت بردند. با تعقیب نیروهای شهربانی، ۲ متهم به نام عباس راشک و اکبر رشیدی دستگیر شدند. از منزل اکبر رشیدی ۱ قبضه ژ۳، ۲ برنو کوتاه و بلند، ۲ قبضه رولور، ۲ نارنجک جنگی، ۱ دوربین مخصوص اسلحه، ۲ فشنگ تیربار ضدهوایی، ۴۰ فشنگ ژ۳ و ۵۶ فشنگ برنو و ۱۵۰ فشنگ رولور کشف شد. همچنین چندین دستگاه بی‌سیم از انواع مختلف و پول و... به دست آمد. این وسایل اکثراً متعلق به شهربانی شیراز بود.

 

شهر
ایران، فارس، شیراز
تاریخ واقعه
1358-10-10
نوع عملیات تروریستی
سرقت مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۱ قبضه ژ۳، ۲ برنو کوتاه و بلند، ۲ قبضه رولور، ۲ نارنجک جنگی، ۱ دوربین مخصوص اسلحه، ۲ فشنگ تیربار ضدهوایی، ۴۰ فشنگ ژ۳ و ۵۶ فشنگ برنو و ۱۵۰ فشنگ رولور
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص274
آدرس
Fars Province
Shiraz, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25