گروگان‌گرفتن رئیس شهربانی بانه توسط عناصر ضدانقلاب

دی 1358
0000541
تاریخ: 1358/10/07

شهر: Baneh, Iran

عناصر ضدانقلاب مسلح سرهنگ نفری، رئیس شهربانی بانه را گروگان گرفتند.

 

شهر
ایران، کردستان، بانه
تاریخ واقعه
1358-10-07
نوع عملیات تروریستی
گروگان گیری
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص272
آدرس
Baneh
Kurdistan Province, Iran
مهر 1359
5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25