دستگیری 23قاچاقچی و کشف مقادیری سلاح و مهمات از آن‌ها در سبزوار

دی 1358
0000037
تاریخ: 1358/10/23

شهر: Sabzevar, Iran

از روستای سرخرو شهرستان سبزوار در جادۀ امام‌شهر شاهرود، ۲۳ نفر از قاچاقچیان اسلحه دستگیر شدند و از منازل آن‌ها ۳ قبضه کلت، ۱ قبضه ژ۳ و ۳۴ فشنگ به دست آمد. در درگیری پاسداران با این افراد، ۲ پاسدار مجروح شدند.

 

شهر
ایران، خراسان رضوی، سبزوار
تاریخ واقعه
1358-10-23
نوع عملیات تروریستی
درگیری مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۳ قبضه کلت، ۱ قبضه ژ۳ و ۳۴ فشنگ
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص290
آدرس
Sabzevar
Razavi Khorasan Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25