درگیری مسلحانه بین عناصر حزب خلق مسلمان با گروه طرفدار آیت‌الله شریعتمداری در تبریز

دی 1358
000089
تاریخ: 1358/10/15

شهر: Mamaqan, Iran

شب‌هنگام گروهی به طرف‌داری از آیت‌الله شریعتمداری و حزب خلق مسلمان، در خیابان ثقةالاسلام تبریز دست به تظاهرات زدند و به طرف چهارراه شمس تبریزی و مرکز حزب حرکت کردند. هنگامی که این گروه به جلوی کمیتۀ بازرسی انقلاب تبریز رسیدند، به سوی کمیتۀ انقلاب حمله کردند و خساراتی وارد آوردند. سپس درگیری شدیدی بین ۲ گروه روی داد که حدود ۱۰۹ نفر مجروح شدند.

 

شهر
ایران، آذربایجان شرقی، تبریز
تاریخ واقعه
1358-10-15
نوع عملیات تروریستی
درگیری مسلحانه
گروهک تروریستی
حزب خلق مسلمان
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
109
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص280
آدرس
East Azerbaijan Province
Mamaqan, Iran
مهر 1359
2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25