کشف مقادیری سلاح و مهمات از فردی توسط مأموران آگاهی بندرعباس

دی 1358
000007
تاریخ: 1358/10/18

شهر: Bandar Abbas, Iran

حدود ساعت ۴ بامداد، مأموران آگاهی بندرعباس در هنگام گشت، از شخصی در خیابان نظری برق، ساکی حاوی ۳ قبضه سلاح کمری ماب، ۳ قبضه سلاح کمری خفیف، ۹ شانه خشاب پُر از تیر و بیش از ۱۳۰۰ فشنگ کشف کردند.

 

شهر
ایران، هرمزگان، بندرعباس
تاریخ واقعه
1358-10-18
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۳ قبضه سلاح کمری ماب، ۳ قبضه سلاح کمری خفیف، ۹ شانه خشاب پُر از تیر و بیش از ۱۳۰۰ فشنگ
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص284
آدرس
Bandar Abbas
Hormozgan Province, Iran
مهر 1359
4 شنبه 5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25