کشف مقادیری سلاح توسط پاسداران انقلاب مشهد

خرداد 1359
31-03-1397-9
تاریخ: 1359/03/31

شهر: Mashhad, Iran

پاسداران انقلاب ۸ قبضه سلاح ژ۳، یوزی، کلت و مسلسل از عناصر ضدانقلاب کشف کردند.

 

شهر
ایران، خراسان رضوی، مشهد
تاریخ واقعه
1359-03-31
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۸ قبضه سلاح ژ۳، یوزی، کلت و مسلسل
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2 ص158
آدرس
Mashhad
Razavi Khorasan Province, Iran
مهر 1359
جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25