کشف مقادیری سلاح و مهمات توسط نیروهای سپاه پاسداران در سبزوار

خرداد 1359
31-03-1397-6
تاریخ: 1359/03/31

شهر: Sabzevar, Iran

نیروهای سپاه پاسداران در سبزوار موفق شدند از عناصر ضدانقلاب، ۲ قبضه سلاح یوزی و ۱۶ فشنگ خفیف کشف کنند.

 

شهر
ایران، خراسان رضوی، سبزوار
تاریخ واقعه
1359-03-31
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۲ قبضه سلاح یوزی و ۱۶ فشنگ خفیف
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2 ص157
آدرس
Sabzevar
Razavi Khorasan Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25