کشف مقادیر زیادی سلاح و مهمات توسط پاسداران انقلاب اسلامی الشتر

خرداد 1359
30-03-1397-2
تاریخ: 1359/03/30

شهر: Aleshtar, Iran

پاسداران انقلاب اسلامی الشتر، در عملیات شناسایی، موفق به کشف چند نوع سلاح از این منطقه شدند: ۱ قبضه سلاح ژ۳، ۳ قبضه سلاح ام۱، ۲ قبضه تک‌لول شکاری، ۳ قبضه سلاح کلت کمری، ۱ قبضه هفت‌تیر خفیف، ۱ قبضه سلاح کمری تک‌تیر خفیف، ۵ خشاب تیر، ۱۸۰ فشنگ و ۲ ردیف فشنگ ۶۹تیر.

 

شهر
ایران، لرستان، الشتر
تاریخ واقعه
1359-03-30
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۱ قبضه سلاح ژ۳، ۳ قبضه سلاح ام۱، ۲ قبضه تک‌لول شکاری، ۳ قبضه سلاح کلت کمری، ۱ قبضه هفت‌تیر خفیف، ۱ قبضه سلاح کمری تک‌تیر خفیف، ۵ خشاب تیر، ۱۸۰ فشنگ و ۲ ردیف فشنگ ۶۹تیر
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2 ص155
آدرس
Aleshtar
Lorestan Province, Iran
مهر 1359
جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25