کشف مقادیر زیادی اسلحه و مهمات از داخل یک خودرو توسط پاسداران ارسنجان

خرداد 1359
29-03-1397-1
تاریخ: 1359/03/29

پاسداران ارسنجان از ۱ اتومبیل جیپ، ۴ قبضه سلاح برنو، ۶ قبضه کلت رولور، ۲۳ خشاب، ۶۱۹ فشنگ کلت و ۳۶ فشنگ تفنگ برنو کشف کردند.

 

شهر
ایران، فارس، ارسنجان
تاریخ واقعه
1359-03-29
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۴ قبضه سلاح برنو، ۶ قبضه کلت رولور، ۲۳ خشاب، ۶۱۹ فشنگ کلت و ۳۶ فشنگ تفنگ برنو
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2 ص154
آدرس
ارسنجان
مهر 1359
جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25