بازپس‌گیری جاده شیراز به فیروزآباد از افراد مسلح توسط نیروهای ژاندارمری و سپاه

خرداد 1359
303030
تاریخ: 1359/03/25

طی عملیاتی، جادۀ شیراز به فیروزآباد به تصرف نیروهای ژاندارمری و سپاه پاسداران در آمد. نیروهای ژاندارمری با پشتیبانی تانک، موفق شدند آخرین سنگر افراد مسلح در منطقۀ تنگاب را به تصرف خود در آورند.

 

شهر
ایران، فارس، فیروزآباد
تاریخ واقعه
1359-03-25
نوع عملیات تروریستی
درگیری مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2 ص151
آدرس
فیروزآباد
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25