گروگان‌گرفتن 28نفر در جریان راه‌بندان عناصر مسلح ضدانقلاب در سرپل‌ذهاب

خرداد 1359
303030
تاریخ: 1359/03/25

عناصر مسلح ضدانقلاب در جادۀ کرند به سرپل ذهاب، با ایجاد راه‌بندان ۲۸ تن را به گروگان گرفتند.

 

شهر
ایران، کرمانشاه، سرپل ذهاب
تاریخ واقعه
1359-03-25
نوع عملیات تروریستی
راهبندان و گروگان‌گیری
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2 ص150
آدرس
سرپل ذهاب
مهر 1359
2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25