کشف مقدار زیادی مهمات از داخل اتومبیلی در اصفهان

خرداد 1359
25-03-1397-1
تاریخ: 1359/03/25

از اتومبیل ۲ نفر در اصفهان، مقدار زیادی فشنگ مختلف و پلیسۀ تیربار به دست آمد.

 

شهر
ایران، اصفهان
تاریخ واقعه
1359-03-25
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
فشنگ و پلیسه تیربار
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2 ص149
آدرس
اصفهان
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25