کشف و ضبط چندین سلاح توسط پاسداران در مشهد

خرداد 1359
16-03-1397-8
تاریخ: 1359/03/16

شهر: Mashhad, Iran

پاسداران چندین قبضه سلاح کمری و ژ۳ را از عناصر ضدانقلاب کشف و ضبط کردند

 

شهر
ایران، خراسان رضوی، مشهد
تاریخ واقعه
1359-03-16
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
سلاح کمری و ژ۳
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2 ص138
آدرس
Mashhad
Razavi Khorasan Province, Iran
مهر 1359
2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25