کشف مقادیر زیادی سلاح و مهمات توسط مأموران ژاندارمری مرند

خرداد 1359
303030
تاریخ: 1359/03/12

شهر: Marand, Iran

مأموران ژاندارمری مرند ظرف مدت کمتر از ۱ ماه ۶ قبضه تفنگ جنگی، ۵۰ عدد مهمات جنگی، ۶۵ کلت کمری، ۲۰۰۰ فشنگ کلت، ۶۰ قبضه تفنگ شکاری، ۲۵۰ فشنگ شکاری و ۱ نارنجک جنگی کشف کردند.

 

شهر
ایران، آذربایجان شرقی، مرند
تاریخ واقعه
1359-03-12
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۶ قبضه تفنگ جنگی، ۵۰ عدد مهمات جنگی، ۶۵ کلت کمری، ۲۰۰۰ فشنگ کلت، ۶۰ قبضه تفنگ شکاری، ۲۵۰ فشنگ شکاری و ۱ نارنجک جنگی
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2 ص131
آدرس
Marand
East Azerbaijan Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25