کشف اسلحه از سه نفر در جاده ورودی به بوشهر

خرداد 1358
303030
تاریخ: 1358/03/26

در جادۀ ورودی به بوشهر، از ۳ نفر ۱۱ قبضه سلاح کمری و سوزنی و برنو و تعداد زیادی فشنگ کشف شد.

 

شهر
ایران، بوشهر
تاریخ واقعه
1979-06-16
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۱۱ قبضه سلاح کمری و سوزنی و برنو و تعداد زیادی فشنگ
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص73
آدرس
Bushehr Province
Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25