کشف سلاح از 4 استان کشور توسط مأموران ژاندارمری

خرداد 1358
156
تاریخ: 1358/03/15

شهر: تهران, ایران

مأموران ژاندارمری کل کشور در نواحی خراسان، مازندران، اصفهان و کردستان، ۹ قبضه سلاح و ۱۳۰ فشنگ کشف کردند.

 

شهر
ایران، تهران
تاریخ واقعه
1358-03-15
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۹ قبضه سلاح و ۱۳۰ فشنگ
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص67
آدرس
تهران, ایران
مهر 1359
2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25