ترور منوچهر روشناس توسط گروه توحیدی الفتحِ همدان

خرداد 1358
303030
تاریخ: 1358/03/10

شهر: همدان, ایران

افراد ناشناس، منوچهر روشناس، قاچاقچی معروف را با شلیک سلاح یوزی کشتند. گروه توحیدی الفتحِ همدان، در اطلاعیۀ شمارۀ ۲ خود در تاریخ ۱۲خرداد۱۳۵۸، مسئولیت ترور منوچهر روشناس را به عهده گرفت.

 

شهر
ایران، همدان
تاریخ واقعه
1358-03-10
نوع عملیات تروریستی
ترور شخص
گروهک تروریستی
گروه توحیدی الفتح
نوع سلاح
یوزی
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص64
آدرس
همدان, ایران
مهر 1359
5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25