کشف سلاح در هتل اسلامی کرمانشاه توسط گروه ضربت

خرداد 1358
117
تاریخ: 1358/03/02

شهر: کرمانشاه, ایران

گروه ضربت کمیتۀ کرمانشاه، ۷ قبضه کلت و مقادیری فشنگ در هتل اسلامی این شهر کشف کردند. نیز ۱ قبضه برنو بلند و ۱ قبضه پران یک‌لول، از ۲ نفر به دست آمد. این گروه همچنین از ۵ خانه در جعفرآباد کرمانشاه، ۸ قبضه برنو، ام۱ پران، ژ۳ و کلت کشف کردند.

 

شهر
ایران، کرمانشاه
تاریخ واقعه
1358-03-02
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۷ قبضه کلت و مقادیری فشنگ، ۱ قبضه برنو بلند و ۱ قبضه پران یک‌لول، ۸ قبضه برنو، ام۱ پران، ژ۳ و کلت
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص58
آدرس
کرمانشاه, ایران
مهر 1359
5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25