کشف سلاح در هتل اسلامی کرمانشاه

خرداد 1358
111
تاریخ: 1358/03/01

شهر: کرمانشاه, ایران

 از چند تن در هتل اسلامی کرمانشاه، ۸ قبضه کلت و مقادیری فشنگ کشف و ضبط شد.

 

شهر
ایران، کرمانشاه
تاریخ واقعه
1358-03-01
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۸ قبضه کلت و مقادیری فشنگ
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص57
آدرس
کرمانشاه, ایران
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25