کشف مقادیر زیادی اسلحه و مهمات از منزلی در کرمان

تیر 1359
28-04-1397-3
تاریخ: 1359/04/28

در بازرسی از منزل فردی در روستای انارستان کرمان، ۱۹۸ فشنگ از جمله فشنگ ژ۳، ۳ خشاب خالی، ۱ قبضه سلاح خفیف کالیبر ۲۲ روسی، ۱ قبضه پنج‌تیر کالیبر ۱۲ و ۱ قبضه تفنگ تک‌لول کمرشکن، ۱ قبضه تفنگ کالیبر ۱۲ و... به دست آمد.

 

شهر
ایران، کرمان
تاریخ واقعه
1359-04-28
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
فشنگ ژ۳، ۳ خشاب خالی، ۱ قبضه سلاح خفیف کالیبر ۲۲ روسی، ۱ قبضه پنج‌تیر کالیبر ۱۲ و ۱ قبضه تفنگ تک‌لول کمرشکن، ۱ قبضه تفنگ کالیبر ۱۲
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2 ص189
آدرس
کرمان
مهر 1359
5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25