کشف چندین اسلحه و مهمات توسط پرسنل ژاندارمری در تهران

تیر 1359
15-04-1397-4
تاریخ: 1359/04/15

پرسنل ژاندارمری در نیمۀ اول تیر۱۳۵۹، ۱۱ قبضه سلاح و ۳۲۱ تیر مهمات کشف کردند.

 

شهر
ایران، تهران
تاریخ واقعه
1359-04-15
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2 ص175
آدرس
تهران
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25