آتش‌زدن کتابخانه مدرسۀ عالی علوم اراک توسط افراد ناشناس

تیر 1358
374
تاریخ: 1358/04/31

شهر: Arak, Iran

نیمه‌شب، شخص یا اشخاصی با مواد آتش‌زا کتابخانۀ مدرسۀ عالی علوم اراک را به آتش کشیدند.

 

شهر
ایران، مرکزی، اراک
تاریخ واقعه
1979-07-22
نوع عملیات تروریستی
تخریب اموال عمومی
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
مواد آتش زا
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
آتش گرفتن کتابخانه مدرسه عالی علوم اراک
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص104
آدرس
Arak
Markazi Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25