حمله مسلحانه افراد ناشناس به پاسداران ایلام

تیر 1358
365
تاریخ: 1358/04/29

شهر: Ilam, Iran

۳ مرد مسلح چند نفر از پاسداران ایلام را که جهت انجام مأموریت عازم شیروان و چرداول بودند، هدف حمله قرار دادند. مردان مسلح به سوی پاسداران تیر‌اندازی کردند. سرانجام بر اثر تیراندازی متقابل، ۲ نفر از مهاجمان متواری شدند و یکی دستگیر شد. از وی ۱ قبضه تفنگ برنو و ۳۰۰ فشنگ به دست آمد.

 

شهر
ایران، ایلام
تاریخ واقعه
1979-07-20
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۱ قبضه تفنگ برنو و ۳۰۰ فشنگ
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص101
آدرس
Ilam
Province, Iran
مهر 1359
5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25