حمله مسلحانه به دفتر حزب توده رشت توسط گروهی ناشناس

تیر 1358
354
تاریخ: 1358/04/27

شهر: Rasht, Iran

شب‌هنگام گروهی۴۰ تا ۵۰نفره به دفتر حزب تودۀ رشت حمله کردند و به ساختمان آن آسیب رساندند.

 

شهر
ایران، گیلان، رشت
تاریخ واقعه
1979-07-18
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
خسارت به ساختمان حزب توده
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص99
آدرس
Rasht
Gilan Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25