کشف مقادیر زیادی سلاح و مهمات توسط نیروهای سپاه پاسداران کازرون

تیر 1358
350
تاریخ: 1358/04/26

شهر: Kazerun, Iran

نیروهای سپاه پاسداران کازرون در راه کازرون به بوشهر و خرمشهر، ۱۷ قبضه مسلسل کلاشینکف، ۱۱ قبضه تفنگ شکاری، ۱۰ قبضه کلت، ۱ قبضه تفنگ ۵تیر پَران، ۴ قبضه تفنگ برنو، ۱ قبضه تفنگ ۱۰تیر زمردیان و نیز ۲۵۰۰ فشنگ کلت و کلاشینکف کشف کردند.

 

شهر
ایران، فارس، کازرون
تاریخ واقعه
1979-07-17
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۱۷ قبضه مسلسل کلاشینکف، ۱۱ قبضه تفنگ شکاری، ۱۰ قبضه کلت، ۱ قبضه تفنگ ۵تیر پَران، ۴ قبضه تفنگ برنو، ۱ قبضه تفنگ ۱۰تیر زمردیان و نیز ۲۵۰۰ فشنگ کلت و کلاشینکف
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص99
آدرس
Kazerun
Fars Province, Iran
مهر 1359
جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25