کشف سلاح از یک خودرو و یک موتور لنج توسط گروه اعزامی سپاه بوشهر

تیر 1358
348
تاریخ: 1358/04/26

شهر: Bandar Bushehr, Iran

گروه اعزامی سپاه بوشهر در منطقۀ دلوار مقداری اسلحه و حدود ۱۰۰۰ فشنگ از سرنشینان ۱ موتور لنج و ۱ خودرو به دست آوردند.

 

شهر
ایران، بوشهر
تاریخ واقعه
1979-07-17
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص98
آدرس
Bandar Bushehr
Bushehr Province, Iran
مهر 1359
5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25