کشف چندین قبضه سلاح از سرنشینان دو خودرو توسط پاسداران

تیر 1358
344
تاریخ: 1358/04/26

شهر: Ahvaz, Iran

پاسداران در مسیر جادۀ اهواز به اندیمشک، چندین قبضه سلاح و ۵۰۰۰ فشنگ از سرنشینان ۲ خودرو کشف کردند.

 

شهر
ایران، خوزستان، اهواز
تاریخ واقعه
1979-07-17
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص98
آدرس
Ahvaz
Khuzestan Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25