کشف سلاح از یک تبعه پاکستانی در بندرعباس

تیر 1358
339
تاریخ: 1358/04/25

شهر: Bandar Abbas, Iran

۱ تبعۀ پاکستان هنگام فروش ۱ قبضه سلاح و ۹ فشنگ دستگیر شد.

 

شهر
ایران، هرمزگان، بندرعباس
تاریخ واقعه
1979-07-16
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص97
آدرس
Bandar Abbas
Hormozgan Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25