کشف سلاح توسط سپاه کرمان

تیر 1358
316
تاریخ: 1358/04/20

شهر: Kerman, Iran

طی ۵۲ روز فعالیت سپاه کرمان، ۳۵ قبضه کلت کمری و ۶۰۰ فشنگ با کالیبرهای مختلف کشف شد.

 

شهر
ایران، کرمان
تاریخ واقعه
1979-07-11
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۳۵ قبضه کلت کمری و ۶۰۰ فشنگ با کالیبرهای مختلف
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص93
آدرس
Kerman
Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25