منفجرکردن خط لوله اهواز به خرمشهر توسط عناصر خلق عرب

تیر 1358
307
تاریخ: 1358/04/19

شهر: Khorramshahr, Iran

ضدانقلاب در خط لولۀ اهواز به خرمشهر در فاصلۀ ۲کیلومتری خرمشهر، انفجاری صورت دادند که بر اثر آن، قسمتی از لولۀ نفت آسیب دید.

 

شهر
ایران، خوزستان، خرمشهر
تاریخ واقعه
1979-07-10
نوع عملیات تروریستی
خرابکاری
گروهک تروریستی
عناصر خلق عرب
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
انفجار لوله های نفتی
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص91
آدرس
Khorramshahr
Khuzestan Province, Iran
مهر 1359
جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25