منفجرکردن خط لوله انتقال نفت خام و لوله گاز آغاجاری به آبادان توسط عناصر ضدانقلاب

تیر 1358
293
تاریخ: 1358/04/16

شهر: Abadan, Iran

گروهی ضدانقلاب طی عملیاتی تروریستی، خط لولۀ انتقال نفت خام و لولۀ گاز آغاجاری به آبادان را منفجر کردند.

 

شهر
ایران، خوزستان، آبادان
تاریخ واقعه
1979-07-07
نوع عملیات تروریستی
خرابکاری
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
انفجار خط لوله انتقال نفت خام و لوله گاز آغاجاری به آبادان
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص89
آدرس
Abadan
Khuzestan Province, Iran
مهر 1359
2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25