کشف سلاح توسط مأموران انتظامی کرمانشاه

تیر 1358
292
تاریخ: 1358/04/15

شهر: Kermanshah, Iran

مأموران انتظامی کرمانشاه ۶ قبضه سلاح کمری و ۶ قبضه اسلحۀ پران کشف کردند.

 

شهر
ایران، کرمانشاه
تاریخ واقعه
1979-07-06
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص89
آدرس
Kermanshah
Province, Iran
مهر 1359
جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25