انفجار بمب در حصیرآباد اهواز

تیر 1358
303030
تاریخ: 1358/04/13

شهر: اهواز, Iran

در حصیرآباد اهواز انفجاری روی داد که باعث خرابی شد؛ اما به کسی آسیبی نرسید.

 

شهر
ایران، خوزستان، اهواز
تاریخ واقعه
1979-07-04
نوع عملیات تروریستی
بمب گذاری
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص87
آدرس
اهواز, Iran
مهر 1359
4 شنبه 5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25